אמנויות לחימה

חוגאוכלוסיית יעדימי פעילותשעות פעילותמיקוםמדריך
ג'ודוילדיםפרטים בפניםפרטים במרכזנחלת יהודהשימי עשור
ג'ודוילדיםפרטים בפניםפרטים במרכזנחלת יהודהשימי עשור
ג'ודוילדיםפרטים בפניםפרטים במרכזנחלת יהודהשימי עשור
ג'ודוילדיםפרטים בפניםפרטים במרכזנחלת יהודהשימי עשור
ג'ודוילדיםפרטים בפניםפרטים במרכזנחלת יהודהשימי עשור
ג'ודו (פעם בשבוע)ילדיםפרטים בפניםפרטים במרכזנחלת יהודהשימי עשור
חיפוש חוגים